Kaip skaičiuoti autorinių sutarčių mokesčius 2018

Perkaitusios smegenys

Kai pirmą kartą skaičiavau autorinius mokesčius, buvo sunku rasti aiškios informacijos, nepatyrusiems kaip tai daryti. Taip atsirado šis straipsnis.

Čia aprašiau atvejus, kai užsakovas yra Lietuvos juridinis asmuo. Jeigu užsakovas yra Lietuvos arba užsienio fizinis asmuo, arba užsienio juridinis asmuo, tai mano žiniomis mokamas tik 15% GPM mokestis, kurį sumoka pats autorius. Kitais atvejais visus mokesčius moka (Lietuvos) juridinis asmuo.

Jeigu pastebėjote klaidų ar netikslumų, prašau pranešti.

Žemiau pateikta informacija galioja tik tik 2018 metams!

Taip pat rekomenduoju pasinaudoti Autorinių sutarčių skaičiuokle.

Autorinis atlyginimas

Yra trys sumos apie kurias eis kalba skaičiavimuose:

 • Suma į rankas autoriui. Tai suma, kuri liks autoriui atskaičius mokesčius.
 • Suma ant popieriaus. Teisiškai ši suma vadinasi autorinis atlyginimas, ir būtent nuo šios sumos skaičiuojami visi mokesčiai.
 • Suma mokama užsakovo. Tai suma, nurodanti kiek šis sandoris kainuos užsakovui.

Autorinių sutarčių mokesčiai

Mokamuose mokesčiuose yra autoriaus dalis, ir užsakovo dalis. Atitinkamai pavadinkime tai: autoriaus mokesčiai ir užsakovo mokesčiai. Tada galime parašyti taip:

suma į rankas + autoriaus mokesčiai = suma ant popieriaus

ir

suma ant popieriaus + užsakovo mokesčiai = suma mokama užsakovo.

Autoriaus mokesčiai

Autoriaus dalies mokesčius sudaro 15% Gyventojų pajamų mokestis (GPM, mokamas VMI) ir nuo 9 iki 11% Socialinio draudimo mokesčiai (SD, mokami Sodrai). Smulkiau:

 • 15% – Gyventojų pajamų mokestis (VMI).
 • 6% – Sveikatos draudimas (Sodra).
 • 3% – Pensijų draudimas (Sodra).
 • Ir jeigu autorius papildomai kaupia pensijai savo lėšomis dar 2% (Sodra).

Nedirbantys autoriai mokesčius Sodrai skaičiuoja nuo 50% sutarties sumos (sumos ant popieriaus).

Autorius laikomas dirbančiu, jeigu yra susijęs darbo santykiais su tuo pačiu darbdaviu su kuriuo sudaroma autorinė sutartis. (Naujovė nuo rugpjūčio 1 d. Ačiū Birutei už komentarą)

Užsakovo mokesčiai

Užsakovo mokesčių dalis tai tik socialinio draudimo mokesčiai (SD) mokami Sodrai, tačiau jie priklauso nuo to ar autorius yra dirbantis (pagal darbo sutartį arba yra valstybės tarnautojas). Taip pat, jeigu autorius dirbantis, tai kuriai nelaimingų atsitikimų darbe grupei priklauso užsakovas. Smulkiau:

Užsakovo mokesčiai nedirbančiam autoriui (28,9%):
 • Pensijų draudimas – 22,3%
 • Sveikatos draudimas – 3%
 • Motinystės draudimas – 2,2%
 • Ligos draudimas – 1,4%

Nedirbantys autoriai mokesčius skaičiuoja nuo 50% sutarties sumos (sumos ant popieriaus).

Papildomi užsakovo mokesčiai dirbančiam autoriui (1,58 – 3,2%):
 • Nedarbo draudimas – 1,4%
 • Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų draudimas (I, II, III, IV gr.) – 0,18%; 0,39%; 0,9%; 1,8%

Nelaimingų atsitikimų darbe grupė priklauso nuo užsakovo. Pirmajai grupei priskiriama, jeigu pastarojo darbuotojai „per paskutinius 3 kalendorinius metus nenukentėjo dėl sunkių ir (ar) mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe ar ūmių profesinių ligų„. Taigi daugeliui turbūt bus pirma grupė, bet užsakovas turėtų patikslinti. Plačiau apie minėtas grupes galite pasiskaityti teisės aktuose, aš pacitavau ištrauką iš 8.1 punkto.

Apie taikomus socialinio draudimo tarifus galite paskaityti Sodros svetainėje čia ir čia.

Skaičiavimo pavyzdys

Tarkime, kad autorius nedirbantis (mokesčiai Sodrai skaičiuojami nuo pusės sutarties sumos), ir papildomai pensijai savo lėšomis nekaupia, ir suma ant popieriaus (autorinis atlyginimas) yra 1000 Eurų.

Autoriniai mokesčiai = 1000 x 15% (GPM) + (1000 / 2) x 9% (SD) = 150 + 45 = 195 Eurų.

Suma į rankas = 1000 – 195 = 805 Eurų.

Užsakovo mokesčiai = (1000 / 2) x 28,9% (SD) = 144,50 Eurų.

Užsakovo mokama suma = 1000 + 144,50 = 1144,50 Eurų.

Jeigu autorius dirbantis (mokesčiai Sodrai skaičiuojami nuo visos sutarties sumos) ir nelaimingų atsitikimų darbe grupė pirma.

Autoriniai mokesčiai = 1000 x 15% (GPM) + 1000 x 9% (SD) = 150 + 90 = 240 Eurų.

Suma į rankas = 1000 – 240 = 760 Eurų.

Padidėja užsakovo mokesčių dalis: 28,9 + 1,58 = 30,48%. Tada:

Užsakovo mokesčiai = 1000 x 30,48% (SD) = 304,8 Eurų.

Užsakovo mokama suma = 1000 + 304,8 = 1304,8 Eurų.

Autoriaus, Užsakovo ir Buhalterio akimis

Daugiausia neaiškumų, mano nuomone, kyla, nes visos dalyvaujančios pusės žiūri tik į savo dalį. Užsakovui rūpi galutinė mokama suma, nes tiek jam viskas kainuos. Autoriui aktualu, kiek jis realiai gaus į rankas. O tam, kas atliks finansines operacijas aktuali tik suma ant popieriaus, nes nuo jos skaičiuos kam kiek mokėti.

Buhalteris dažniausiai skaičiuoja truputį kitaip. Tam, kad daryti mažiau pavedimų, Sodros mokesčių dalys (autoriaus ir užsakovo) sudedamos: 9 + 28,9 = 37,9% ir sumokamos kartu. Tada nuo sumos ant popieriaus skaičiuojama kam kiek pervesti (viskas pagal ankstesnį pavyzdį nedirbantiems autoriams):

VMI pervedama 1000 x 15% = 150 Eurų GPM.

Sodrai: (1000 / 2) x 37,9% = 189,5 Eurų SD.

Autoriui: 1000 – autoriaus mokesčiai (15% GPM + 9% nuo pusės sumos SD) = 805 Eurų.

Nedirbantiems autoriams taikomos mokesčių „lubos“

Socialiniai mokesčiai nedirbantiems autoriams neskaičiuojami nuo sumos viršijusios 22 643,60 Eurų (28 VDU) per metus. GPM mokamas nuo visos sumos. Vadinasi jeigu nurodyta suma jau viršyta, tai mokesčiai sudaro tik 15% GPM. Tokiu atveju, nuo 1000 Eurų sumos (15%) 150 Eurų keliauja į VMI, o likusi dalis (850 Eurų) autoriui į rankas.

Viskas painiau, kai „lubos“ viršijamos esama sutartimi. Tarkime nedirbantis autorius šiais metais jau turėjo autorinių sutarčių už 22500 Eurų (kalbama apie visų autorinių atlyginimų sumą šiais metais, nuo kurių buvo mokamas Soc. draudimas). Jeigu naujos sutarties suma (ant popieriaus) yra 1000 Eurų:

22500 + 1000 yra daugiau už 22643,60

Nuo sumos 22643,60 – 22500 = 143,60 Eurų reikės mokėti Socialinio draudimo mokesčius. O gyventojų pajamų mokestį nuo visos 1000 Eurų sumos.

Autoriniai mokesčiai = 1000 x 15% (GPM) + (143,6 / 2) x 9% (SD) = 150 + 6,46 = 156,46 Eurų.

Suma į rankas = 1000 – 156,46 = 843,54 Eurų.

Užsakovo mokesčiai = (143,6 / 2) x 28,9% (SD) = 20,75 Eurų.

Užsakovo mokama suma = 1000 + 20,75 = 1020,75 Eurų.

Suma pervedama VMI: 1000 x 15% = 150 Eurų.

Suma pervedama Sodrai: 6,46 (autoriaus) + 20,75 (užsakovo) = 27,21 Eurų.

Autorinių mokesčių skaičiuoklė

Tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą visko perskaičiuoti suprogramavau Autorinių sutarčių skaičiuoklę, kuria rekomenduoju pasinaudoti.

Jeigu kas mėgsta galvosūkius gali pabandyti suskaičiuoti tai: autorius nori į rankas 1000 Eurų, kokia bus šios sutarties suma ant popieriaus, jeigu šiais metais autorius jau turi sutarčių už 22000 Eurų?

Atsakymus galite pasitikrinti minėtoje skaičiuoklėje.

Jeigu šiame straipsnyje ar skaičiuoklėje pastebėjote klaidų prašau pranešti. Sėkmės visiems!

8 mintys apie „Kaip skaičiuoti autorinių sutarčių mokesčius 2018“

 1. Pasikeitimai nuo 2017 liepos 1d. (straipsnis atnaujintas):
  Sumažėjo pensijų draudimas iš užsakovo pusės – buvo 23,3%, nuo liepos 1d. 22,3%.
  Padidėjo nedarbo draudimas (aktualu tik dirbantiems autoriams) – buvo 1,1%, nuo liepos 1d. 1,6%.

 2. Pasikeitimai nuo 2017 rugpjūčio 1d. (straipsnis atnaujintas):
  nedirbantys autoriai mokesčius Sodrai moka tik nuo 50% sutarties sumos.

 3. laba diena, prašau paaiškinti ar turėčiau išskaičiuoti užsieniečiui atliekančio paslaugas (šokėjas, dirigentas), GPM mokestį pagal sudarytą autorinę sutartį?

 4. Pasikeitimai nuo 2018 sausio 1d. (straipsnis atnaujintas):
  Padidėjo ligos soc. dr. iš užsakovo pusės – buvo 1,2%, dabar 1,4%.
  Sumažėjo nedarbo soc. dr. (dirbantiems autoriams) – buvo 1,6%, dabar 1,4%.
  Padidėjo nelaimingų atsitikimų II gr. soc. dr. (dirbantiems autoriams) – buvo 0,39%, dabar 0,43%.

 5. Mokesčių lubos 2018 metais yra 22 643,60 Eur (2017 buvo 20 753,60 Eur).
  Skaičiavimai pataisyti, ačiū Di už komentarą.

 6. Asmuo gauna valstybinę pensiją. Su juo bus sudaroma 2018 07 mėn. autorinė sutartis 30000 eurų. Kokio dydžio mokesčius turės mokėti autorius ir užsakovas

  1. Sveiki,
   kiek teko skaityti apie autorines sutartis, nemačiau, kad senjorai būtų išskirti.
   Bet aš galiu klysti, į šiuos klausimus tiksliai turėtų atsakyti Sodra ir/arba VMI.
   Jeigu išsiaiškinsite būtų gerai, kad pasidalintumėte žiniomis čia komentaruose, kad ir kiti matytų. Sėkmės!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *